Menu

Klusgarantie – wat eist MrFix dat de vakman biedt?

 
Je zou denken dat reparatie & onderhoud van gebouwen niet zo ingewikkeld zijn, maar zonder MrFix gaat er verbazend veel dingen mis bij zelfs de simpelste klussen. We horen de gekste verhalen, van een trap ide ondersteboven is gemonteerd tot een tegelzetter die eerst bier uit de koelkast van de Cliënt stal en daarna op zijn eigen duim hamerde (we hebben het bloed op de muur zien zitten)!
 
MrFix bestaat om dergelijke problemen te voorkomen door middel van heldere communicatie en slimme technologie. En mocht er tóch iets misgaan, dan zorgen wij ervoor dat de aannemer het binnen een redelijke termijn recht zet.
 

Hoe hoort een goede klus eigenlijk?

 
Voordat we over klusgarantie vertellen moet eerst glashelder zijn wat de bedoeling is:

 1. Vóór de klus deelt de Cliënt alle relevante wensen & informatie (foto’s!) met de vakman, bijvoorbeeld of de vakman het materiaal moet leveren en zo ja, welk materiaal precies
 2. De vakman vraagt de Cliënt vóór de klus om eventuele extra info en adviseert de Cliënt desgewenst over alternatieve oplossingen
 3. De vakman begint binnen het afgesproken tijdvak van 1 uur met het benodigde materiaal & gereedschap
 4. De vakman doet de klus zo mogelijk in één keer goed. Dat betekent ook: op veilige wijze
 5. De vakman ruimt op en maakt schoon als de Cliënt dat wil
 6. MrFix factureert namens de vakman de juiste arbeids-, materiaal- en parkeerkosten zonder voorrijkosten, servicekosten of andere verborgen meerkosten

 

Op wat voor problemen is de klusgarantie van toepassing?

 
Garantie staat los van problemen zoals eventuele gemiste afspraken, schade door de vakman of een klus die de vakman niet uitvoert zoals de Klant dat wil (de vakman bepaalt hoe hij de klus uitvoert). MrFix helpt zulke problemen voorkomen en zonodig oplossen, maar ze vallen normaliter niet onder de garantie van de aannemer.
 
Wij eisen dat de vakman de Cliënt minimaal 3 maanden garantie biedt op het geleverde werk. Als de klus is afgerond naar tevredenheid van de Cliënt maar daarna tóch problemen oplevert die de Cliënt onaanvaardbaar vindt, dan eist MrFix dat de vakman die tot minimaal 3 maanden na uitvoering recht zet onder zijn garantie. Dat betekent:

 • Zo mogelijk het probleem zelf oplossen of door een derde op laten lossen zonder arbeidskosten te rekenen: alleen eventuele materiaal- en parkeerkosten
 • Als het aan de door de vakman geleverde materialen ligt zich namens de Client te beroepen op de fabrieksgarantie

 

En in welke gevallen is het geleverde werk onaanvaardbaar?

 
Het is niet eenvoudig om te definiëren welke problemen de vakman op hoort lossen, maar in de meeste gevallen is dat voor een redelijke Cliënt en een redelijke aannemer duidelijk. Zo niet, dan kan MrFix helpen bemiddelen. Wij gebruiken daarbij ons gezond verstand. Drie voorbeelden:

 • Indien een vakman een TV, lamp of schilderij ophangt en het object valt een maand later dan dient hij garantie te bieden door het alsnog stevig op te hangen (en de Cliënt kan apart eventuele schade aan het object en/of de vloer op de vakman verhalen)
 • Een WC of gootsteen kan daarentegen zelfs een week na een goed uitgevoerde ontstoppingsklus weer verstopt raken. Er kunnen meerdere oorzaken zijn en een verstopping kan meerdere bezoeken, methoden en soorten apparatuur vergen. Normaal gesproken dus géén garantiegeval
 • Als de verf na een schilderklus van de muur of het plafond afbladdert hoor dat ook onder de garantie te vallen. De meeste schilders bieden wel 3-10 jaar garantie op hun werk, o.a. afhankelijk van de verfkwaliteit

 
Uiteindelijk blijft de aannemer verantwoordelijk voor de dekking van zijn garantie, maar MrFix ondersteunt Cliënt & vakman bij het oplossen van een eventueel geschil. Op basis van gezond verstand en redelijkheid zijn onze Cliënten en vakmensen er (soms met onze hulp) tot dusverre altijd uit gekomen. Mocht een vakman ooit weigeren zijn garantie na te komen, dan steunen wij de Cliënt bij eventuele juridische stappen met bewijslast en relevante informatie. En als wij vinden dat de Cliënt gelijk heeft dan verbreken we de samenwerking met de betreffende vakman.