Menu

Privacy Statement – Klusbedrijf MrFix.nl BV (hierna “MrFix”)

 
 
Toepasselijkheid
 
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of klusverzoeken die je plaatst via onze mobiele applicatie, website https://MrFix.nl of andere weg. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze Cliënten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). MrFix is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
 
Overzicht persoonsgegevens
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Voor elke Cliënt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Samenvatting van je klusverzoek, inclusief eventuele (foto-)bestanden en je beschikbaarheid

En in bepaalde gevallen ook:

 • IP-adres van websitebezoeker
 • Bankrekeningnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
 
Door akkoord te gaan met dit Privacy Statement geef je expliciet toestemming (in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG) voor het verwerken van je persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.
 
Indien je ons geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of indien je deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van je persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder je toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MrFix. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om je persoonsgegevens te verwerken.
 
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Voor het vinden van een passende vakman voor je klusverzoek
 • Om met jou te kunnen communiceren (via mobiele applicatie, email, telefoon, WhatsApp of SMS) rondom de uitvoering van je klusverzoek, die wij ondersteunen
 • Voor het afhandelen van je betaling, eventueel met partners waarmee MrFix een samenwerkingsovereenkomst heeft
 • Om je latere klusverzoeken sneller te kunnen verwerken
 • Om de dienstverlening beter te laten aansluiten bij je behoeften
 • Om de kwaliteit van onze diensten te evalueren en verbeteren
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of klustips
 • Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en regulering

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om deze doelen te realiseren.
 
Verstrekking aan derden
 
Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking van de samenvatting van je klus alsmede uitvoeradres en je beschikbaarheid aan vakmensen is essentieel om de juiste vakman te vinden die jouw regio bedient en beschikbaar is. Daarnaast deelt MrFix gegevens met zakelijke partners waarmee MrFix een samenwerkingsovereenkomst heeft. Dit om de dienstverlening beter te laten aansluiten bij behoefte van de Cliënten en om de kwaliteit van de dienst te evalueren en verbeteren. Tenslotte kan verstrekking aan derden noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en ons, voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. We verlangen dat vakmensen zich houden aan dit Privacy Statement. Met eventuele andere bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij je persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw schriftelijke of mondelinge toestemming.
 
Commerciële doeleinden
 
Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Je zult in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door jou geregistreerde e-mailadres. Indien je geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kun je dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.
 
Je persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar.
 
Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
 
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. Wij gebruiken hiervoor de volgende computersystemen:

Cookies
 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.
 • Tracking cookies: wij plaatsen cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 • Google Analytics en Ads: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- en “Ads”-diensten. MrFix gebruikt deze diensten om de teksten van onze Ads-advertenties zo relevant mogelijk te maken en rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics en Ads op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics of Ads.
 • Facebook (pixel en delen), LinkedIn (delen) en Twitter (delen): op deze website worden cookies geplaatst van de Amerikaanse bedrijven Facebook, LinkedIn en Twitter, hoofdzakelijk om de bezoeker in staat te stellen om onze content te delen op hun respectieveljke platforms. MrFix gebruikt deze diensten om rapportages te krijgen over welke content op onze website wordt gedeeld en de kwaliteit en effectiviteit van deze content te meten. Wij maken gebruik van Facebook, LinkedIn en Twitter op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Facebook, LinkedIn en Twitter

Inzien, corrigeren of verwijderen
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht op overdraagbaarheid van je gegevens (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met je toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met je hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren normaal gesproken binnen 24 uur maar in elk geval binnen 4 weken op je verzoek.
 
Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Contact
 
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze directeur Michiel via [email protected]. Je kunt op dit adres terecht voor alle problemen en vragen op het gebied van privacy en beveiliging.
 
Klusbedrijf MrFix.nl BV
Weesperstraat 98-A
1112AP Diemen
Nederland
 
Privacy & beveiliging: [email protected]
Overige zaken: [email protected]
 
+31-20-6750333
 
 
Diemen, maart 2024